การคืนสินค้า

1. เลือก LOG IN

2. กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนู Problem Report

4. เลือก เพิ่มรายงานปัญหา

5. จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆ ของปัญหา หลังจากนั้นให้กด บันทึกข้อมูล

6. หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อย สามารถเข้ามาดูความเคลื่อนไหวได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อของปัญหา

7. ท่านสามารถส่งรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้