ตัวแทนขายสินค้า (Seller)

คือ บุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา พนักงานประจำ ที่ต้องการหารายได้พิเศษ จากการขายสินค้าออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้าไปเก็บไว้ก่อน แต่จะเป็นการนำสินค้าทุกชนิดบนเว็ปไซต์ Fargkai.com ไปช่วยขายยังช่องทางต่างๆ เช่น Facebook LINE เว็ปไซต์ หรือช่องทางอื่นใด ซึ่งเป็นของตัวแทนขายสินค้าเอง

โดยเมื่อลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าบนเว็ปไซต์ Fargkai.com และได้ระบุรหัสตัวแทนขายสินค้า (Seller Code) แล้ว ตัวแทนขายสินค้ารายนั้นก็จะได้รับค่าตอบแทนในการขายสินค้า (Commission) เป็นจำนวนเงินตามเงื่อนไขของเว็ปไซต์ Fargkai.com ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป (หรือตามหลักเกณฑ์ของเว็ปไซต์ Fargkai.com ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง)

ทั้งนี้ ตัวแทนขายสินค้าสามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้ด้วยตัวเองใน 3 ระดับ (ตามหลักเกณฑ์ของเว็ปไซต์ Fargkai.com) คือ

  1. ตั้งค่ากำไรการขายสินค้าในภาพรวม เช่น 10% จากสินค้าทั้งหมด
  2. กำหนดกำไรตามหมวดหมู่สินค้า เช่น 5% จากหมวดหมู่รถยนต์ และ 10% จากหมวดหมู่อาหาร
  3. กำหนดราคาขายรายสินค้า เช่น สบู่บำรุงผิวยี่ห้อ ABC ราคา 400 บาท
พิเศษ ท่านสามารถสมัครเป็นตัวแทนขายสินค้าได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ตัวแทนขายสินค้ายังได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าทุกชนิดบนเว์ปไซต์ Fargkai.com ในราคาทุน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างสินค้าราคาทุน