• ส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery) คือ บริการจัดส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าทันทีที่มีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว การให้บริการแบบส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery) นี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าที่มีบริการส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery) ผู้ขายสินค้าจะส่งสินค้าให้กับผู้สั่งซื้อสินค้าทันทีภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่งสินค้าที่ผู้ขายสินค้าได้กำหนดไว้

    เงื่อนไขการใช้บริการส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery)

    1.หากท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าแบบส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery) จำนวนหลายอย่างในใบสั่งซื้อเดียวกัน สินค้าทุกชิ้นที่ซื้อต้องเป็นสินค้าในร้านเดียวกันเท่านั้น
    2.สินค้าในใบสั่งซื้อนั้นต้องเป็นสินค้าที่ให้บริการแบบส่งสินค้าด่วน (Fast Delivery) เหมือนกัน
    3.เมื่อสินค้ามีปัญหาจะแก้ไขด้วยการคืนเงินอย่างเดียวไม่เปลี่ยนสินค้าให้